Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kalbin Devası Olan 5 Şey

“Muhakkak o kullar ki iman ettiler ve o kullar ki Yahudi oldular ve o kimseler ki sabiinden (Hıristiyanlardan olup kalpleri cehalete meyletti) ve (diğer) Hıristiyanlar (bu dört sınıf arasından) her kim (ehl-i sünnet vel cemaat mezhebi üzere) Allah (u- Tealâ Hazretlerin) e ve ahiret gününe iman etti ve salih amelde bulundu ise onların üzerine hiç bir korku yoktur ve mahzun da olmayacaklardır.”[1]

Ruhul Beyan’da bu âyetin tefsirinde şöyle buyrulmuştur:

“İbrahim Havvas (Kuddise Sirruhu) buyuruyorlar ki: Kalbin devası yani ilacı beştir:

Düşünerek Kur’an-ı Kerim okumak.
Midenin yemekten hâli olması, yani az yemek.
Gece ibadet için kalkmak.
Seher vakti Allah-u Teâlâ Hazretleri’ne tezarrû, yani yalvarmak.
Salihlerin meclislerine devam etmek.”
Ruhul beyan sahibinin Şeyhi Hudaî (Kuddise Sirruhu) buyuruyor ki: “Hakikatte ıslah edici düzeltici Allah-u Teâlâ Hazretleridir. Ve lâkin tesir bakımından eşyanın en tesirlisi zikirdir.”

Hazret-i Ali Efendimiz (Radıyallahu Anh) şöyle buyuruyor: “İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki İslam’dan bir şey kalmayacak, ancak ismi kalacak. Kur’an-ı Kerim’den bir şey kalmayacak, ancak resmi kalacak. Camileri tamir edecekler (süsleyecekler). Hâlbuki zikrullahtan harab olacak. O zamanın en şerlisi âlimlerdir. Fitne onlardan çıkacak ve yine onlara dönecek.”[2]

Bugünkü ders çok büyük vazife yükledi bize. Durmadan milleti hakka davet etmek lâzım. Vazifemiz önemlidir. Küçük işlere tenezzül etmemeliyiz. Dünya makamına kıymet vermemeliyiz. Derslerimizi tamam yapalım. Bu gevşeklik, bu donukluk nedir? Bir kimse “Ben dersimi yapacağım” der azimli olursa, Allah (Celle Celâlühü) ona yardım eder, vazifesini yaptırır. Mevlâ (Celle Celâlühü) yüklediği vazifeyi kuluna kolay eder.

Ya Erhame’r Rahimîn! Ya Erhame’r Rahimîn! Ya Erhame’r Rahimîn! Ben az söyledim, Sen çok anlattır. Bunların hayrını kıyamete kadar uzat. İhlaslı talebeler yetiştirt. Bütün talebelerimizi peygamber varisi eyle. Bütün dünyaya ışık tutmalarına muvaffak eyle. Dünyaya vaaz etmelerini nasib eyle. Dünyayı bunlar vasıtasıyla kurtar. Müşkillere kapılanları kurtar. Ümmet-i Muhammed’i bütün dertlerden kurtar. Dünya ve ahirette her hayırlı muratlarını ihsan eyle.

Dipnotlar

[1] Mâide Sûresi, 69.
[2] Beyhakî, Şuabü’l-îmân, 2/311.