HAFIZLIK EĞİTİMİ

Senin de bir hafızın olsun !

ÇAĞRI DERNEĞİ 21.07.2006 tarihinde Allah’ı bilen ve ondan korkan ahlaklı bir nesil yetiştirme gayesi ile Kayseri’de hizmetlerine başladı. İlk hizmetimiz İMANLI NESİL YETİŞTİRME projemiz bunun için Kayseri şehrimizin muhtelif yerlerinde erkek ve kız talebelerinin yatılı olarak okuyacağı medreseler açarak yaşayan Kuranlar yetiştirmeye başladık.

yaşayan kur’an ! hafızlar..

Bir hafız nasıl yetişir

Hafızlık eğitimine başlayan talebelerimiz hazırlık sürecinde doğru KURAN’I KERİM okuma dersleri almaktadırlar.
Kuran’ı kerim okuma ve okutmakta mahir olan hoca efendiler tarafından talim, tecvid, mahreci huruf ve ezberleme metotları hakkında eğitim verilmektedir.

Hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan talebelerimiz, hafızlık yaptırmakta eğitimli ve deneyimli hoca efendilerce hafızlık derslerine başlatılmaktadırlar. Her gün Kuran’ı Kerimden bir sayfa ezberleyerek yaklaşık iki yılda hafızlıklarını tamamlamaktadırlar.
    
‘’sizin en hayırlınız kuran öğrenen ve öğretendir.’’

Hafız kimdir ?

Kur’ân-ı Kerimin tamamını ezberleyene de hafız denir. Arapçada korumak, ezberlemek manasındaki “hıfz” kökünden türemiş bir sıfat olan hafız, Kur’ân-ı Kerimi ezberleyen ve hafızasında koruyan kişidir.

Hafız sadece Kur’ân-ı Kerimin kelimelerini, ayetlerini ezberleyen değil, aynı zamanda onun manasını kalbine ve ruhuna nakşeden, beynine alan ve gönül dünyasında seyreden bir insandır. Kur’ân’ı içine sindirmiş olan gerçek hafız yürüyen ve konuşan Kur’ân demektir.

Hafızlığın önemi

Hafızlar, Peygamberimizin (a.s.m.) özel iltifatına mazhar olan insanlardır: 

“Hafız olup da Kur’ân okuyan kimse meleklerle beraberdir” hadisinde bildirildiği gibi, hafız her an meleklerle birlikte, meleklerin arasında, meleklerle iç içedir. Çünkü meleklerin en çok ilgi duydukları olay, Kur’ân’ın okunduğu ve dile getirildiği yerlerdir. 

Kur’ân’ı beynine nakşeden ve kalbine yerleştiren hafızlar, hem dünyada şerefli ve saygın insanlardır, hem de âhirette akrabalarına ve yakınlarına şefaatçi olacaklardır. Bu müjdeyi Efendimiz (a.s.m.) şu sözleriyle verirler:

“Kim Kur’ân okur ve onu ezberler, helâlini helâl kılar ve haramını haram kılarsa, Allah, bu Kur’ân sebebiyle onu Cennetine koyar ve ailesinden Cehenneme girmeyi hak eden on kişiye şefaat hakkı tanır.”

Ben nasıl hafız yetiştirebilirim ?

Benim de bir yaşayan Kuran’ım olsun isterseniz başlatmış olduğumuz hafız yetiştirmeye destek olabilirsiniz. Üstleneceğiniz talebenin eğitimi ile ilgili sizlere bilgileri sunularak talebenizin ne kadar eğitim aldığı hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. 

Bir talebe aidatı ne kadardır ?

Kur’ân-ı Kerim hafızlık talebesi için aylık 200 TL'dir.

Bu şekilde sizlerde bir hafız yetiştirerek İslami ilimlerin korunmasına ve bir âlim yetişmesine katkıda bulunabilirisiniz.
Bize duyduğunuz güvenden dolayı şükranlarımızı sunarız.

Detaylı bilgi için irtibat numarası 0352 333 5 888