HOCA VE TALEBE AİDATI

Kursumuz bünyesinde eğitim faaliyetlerini yürüten Hocaefendiler büyük fedakarlık göstererek, ehli sünnet velcemaat üzere ilmi diğer nesile aktarmaya çalışmak için büyük fdakarlıklar göstermektedirler. Normail bir çalışanın alacağı maaşın çok daha az bir kısmı ile yaşamlarını sürdürmeye çalışmakta bunun yanısıra eğitim hizmetlerini aksatmamakiçin fevkalade gayret göstermektedirler.

Bizler dernek olarak imkanlarımız nispetinde Hoca Efendilerimağdur etmemeye çalışıyoruz ancak günümüz koşullarında gerekli maddi desteği ancak sizlerin sayesinde verebiliyoruz. Bu sebep ile sizlerden gerek Hoca maaşlarına gerekse talebenin iaşe ve harçlıklarına yardım ve destek olmanızı bekliyoruz.