MEDRESE EĞİTİMİ

İslâm tarihi içinde çok önemli yer tutan medreseler, İslâmî ilimlerin devâmı ve bekâsı noktasında önemli vazifeler görmüş ve Müslümanlara önderlik ve rehberlik eden birçok âlimin ve devlet adamının yetişmesine vesîle olmuştur. Elhamdülillâh. Mahmud Efendi Hazretlerimizin “Her mahalleye bir erkek, bir kız medresesi açılsın ve buralarda Allah’ın dini öğretilsin. Size söz veriyorum dünya süt liman olur.” sözünü kendimize rehber edinip, siz değerli hayırsever kardeşlerimizin dua ve destekleriyle medrese faaliyetlerimizi sürdürüyor ve açtığımız medreselerde ehl-i sünnet çizgisi üzere talebeler yetiştirmeye ve onları İslâmî ilimlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

İlim Yolunda Bulunmak Önemli Bir Ayrıcalıktır

Siz değerli hayır sahiplerinin yapmış olduğu aynî ve nakdî yardımları Çağrı Derneği olarak, ihtiyaç sahibi talebelerimize ulaştırıyor, medreselerimizin giderleri için sarf ediyoruz. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bir hadîs-i şerîfte: “Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol yahut bunları seven ol. Beşincisi olma, helâk olursun.” buyurmuştur. Buna göre ilim meclislerini sevip gözetmemiz ve okuyan kardeşlerimize destek olmamız gerekiyor. Siz değerli hayır sahiplerini de ilim yolunda bulunmanın dünya ve ahirette sağlayacağı ayrıcalıklardan istifade etmek üzere bu hayra davet ediyoruz.

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in faziletini “cennet bahçeleri” olarak ifade buyurduğu medreselerimiz geleceğin âlimlerini yetiştirmeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Medrese ve hâfızlık talebelerinin eğitim bursu, kitap ve diğer ihtiyaçlarını karşılayarak büyük bir ecre talip olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve bağış için; 0352 333 58 88