RAMAZAN

   Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş olan Ramazan ayımızda Çağrıder olarak hizmetlerimize devam ederken bir yandanda Ramazan'da talebelerimizi ve cemaatimizi iftarla buluşturuyoruz.

   Fakirlik içerisinde kıvranan muhtaçların gözlerinde, en çok Ramazanın gelmesi ile ümit ışığı parlar. Zira zekât, fitre ve sadaka gibi mâlî ibadetler, tebessümü unutmuş nice yüzleri, bilhassa bu ayda sevince kavuşturur.

   Gönülleri zenginleştiren, kalplere seviye kazandıran; oruç, iftar, sahur, terâvih, mukãbele, duâ-zikir, fitre-zekât, îtikâf, Kadir Gecesi ve Bayram gibi nice manevi kazanımları barındıran Ramazan Ayı Yoksulların ve muhtaçların çektiği sıkıntılardan sadece biri olan açlığı fiilen yaşatarak onların hâlinden anlamayı temin eder. Böylece gönüllerde merhamet, şefkat ve cömertlik tohumlarının filizlenmesini sağlar.

   Mısır’da şiddetli kıtlığın hüküm sürdüğü günlerde Yûsuf -aleyhisselâm-’a:

“–Siz, devletin hazinelerine hükmeden bir idârecisiniz. Neden kendinizi aç bırakıyorsunuz?” diye sordular. O ise şu hikmetli cevabı verdi:

“–Karnım tok olursa açların hâlinden anlayamam diye korkuyorum!”

   Siz hayırsever kardeşlerimizde bizim bu hayırlarımıza ortak olmak istiyorsanız, size her türlü imkanı sağlamak boynumuzun borcudur.