ZEKAT

Zekât nedir:
Zekât İslam dinine göre asgari zenginlik miktarına (81 gram altın) sahip olan kimselerin Allah rızası için belirlenen kişilere senede bir veya seneye yayarak vermesidir.
Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, âzat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir.
İbn Abbâs’tan nakledildiğine göre... Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah, zekâtı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı...”

(D1664 EbûDâvûd, Zekât, 32)

Zekâtı kimlerin vermesi gerekir:
Öncelikle kişinin Müslüman, akıl baliğ ve hür olması gerekir. Kişi kendi güncel yaşantısında ki ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kenarda, bankada ve yastık altı diye tabir edilen altın ve altın cinsi kıymetli madenleri olan kimseye zekâtı ifa etmesi farzdır.

Zekât kimlere verilir:
Fakirlere
Miskinlere 
Yolda kalmış kimselere
Borçlulara
Zekât toplamakla memur olan kişilere
Allah yolunda hizmet eden kimselere (Gaza, hac ve ilim tahsili yapan kişilere)

Zekât kimlere verilmez:
Anne – baba
Dede, babaanne, anneanne
Evlat
Torun
Karı koca birbirine veremez
Aynı evde bulunan kardeşler birbirlerine veremez
Cami, vakıf, dernek gibi kurumların kendisine (ancak aracı olarak kurumlara teslim edilmesi mümkündür.

Zekât hangi mallardan verilir:
Para
Altın ve cinsleri
Küçük ve büyük baş hayvanlardan
Ticaret yapan kimsenin satışta bulunduğu menkul ve gayrı menkul mallarından

Zekâta hangi mallar dahil değildir:
Şahsi kullanılan ev
Şahsi kullanılan araç
Ticaret yapan kimsenin dükkanında kullandığı iş alet ve gereçleri

Zekât nasıl hesaplanır:
Kişinin alacaklarını ve kendi elinde bulundurduğu malı yazıp borçlarını düştükten sonra kalanı zekâta girmektedir. Buna kişinin aylık gider tablosu için kullandığı miktar dahil değildir.
Kişinin malının 40'da 1 yani güncel tabir ile %2,5 şeklinde verilmesidir
Altın ve cinslerinin gramının 40'da 1 altın veya miktarının bedeli olarak para verilebilir

Zekâtın önemi:
Rabbimiz Müslüman olan kimselere namaz ve oruç gibi birtakım ibadetleri farz kıldığı gibi zekât ibadetini de farz kılmıştır. Zekât zengin Müslümanın ihtiyaç sahibi olan Müslüman kişiye olan hakkıdır, yani borcudur. Allah katında ve İslam hukukunda zekât büyük önem arz etmektedir. Zekât vermemek, zekâttan geri durmak toplumsal bir suçtur.